NEZISKOVÝ PROJEKT na podporu dlouhobých partnerských vztahů 

CESTYPARTNERSTVÍ

Při příležitosti 50. výročí založení Manželských a rodinných poraden v Brně a při příležitosti Světového dne duševního zdraví  jsme připravili další díl, tentokrát na téma:

"PARTNERSTVÍ A HRANICE"

KAPACITA AKCE OMEZENA KAPACITOU SÁLU

Pokud máte zájem: 

Zájemci se mohou hlásit přes mail: mrpminska@cssbrno.cz, kontaktní osoba: Daniela Mitášová.

mrpminska@cssbrno.cz

PROGRAM:

HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI PROJEKTU:

 
AMRP - Asociace manželských a rodinných poradců ČR

 

Jihomoravský kraj a město BRNO

PROJEKT ZÍSKAL ZÁŠTITU:

  • Ministerstva práce a sociálních věcí

  • Katedry Psychologie FF UK
  • Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS ČR
  • Radní Magistrátu hlavního města PRAHY